SmartClub Romania - Forum Smart Club

Full Version: Smart Club Romania pe Facebook
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pe aceasta cale, amintim tuturor posesorilor de Smart ca avem pagina si grup pe Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/846139128865752/
https://www.facebook.com/Smartclubro/
Aici puteti vedea si posta poze cu masinile noastre, poze de la intalnirile noastre si puteti dezbate subiecte tehnice.